Kutsal Yolculuk

Mikat Nedir?

Mikat lügatte “bir iş için belirlenen zaman ve mekan” ve “özel bir alana giriş yapılan yer” anlamlarındadır.
Mikat’in asıl anlamı ise “hakikat yolculuğu”dur. Hakikat yolcusu mikatte, dünya adına ne varsa hepsini geride bırakır, bedenden sıyrılıp ruhaniyata geçer. Yani Mikatte bedenden ayrılan ruh, kabuğunu bırakır ve sonsuzluğa kanat çırpar. Bir Annenin doğum sancısında çektiği sancı ne ise hakikat yolcusu “Mikatte” O Annenin doğum sancısından daha fazla ruhani doğum Sancısı çeker. Çünkü benliğine işlemiş olan Dünya’dan, zevklerden, maddiyattan, alayişten sıyrılıp ebediliğe, sonsuzluğa kanat açmak zordur. Mikat, Allah’ın haremine girilen özel mekanın adıdır.

Bir Yorum Yazın