Kutsal Yolculuk

Kâbe ne demek?

Ka’be; inanan insanların gönüllerinin birlikte attığı bir mihrap ve insanlar için inşa edilen ilk ev ve mabedidir. Hz. Adem (A.S) dan önce yeri ve mekanı belirlenmiş olan, Hz. Adem (A.S) ve meleklerin inşa ettiği kutlu mabet, Dünya’nın merkezi noktası, kainatta zerreden küreye ne varsa etrafında döndüğü kutlu mekandır. İnsanlığın ve kainatın kalbidir.
Arzın merkezinden Sidretü’l-Münteha’ya kadar ins, cin ve meleğin etrafında cevelân ettiği kutlu mekanın adıdır Ka’be.
Kâbeye “Ümmü’l Büyut” (evlerin anası) denilebilir.

Bir Yorum Yazın